Otwórzmy nasze serca na miłosierdzie!

Yancarlos Carrasco, wybrany w lipcu 2015 r. przewodniczący międzynarodowy JMV (WMM), po raz pierwszy skierował coroczny list do Przewodniczących, Doradców i członków Rad Krajowych. Przeczytamy w nim o motto roku, którym są słowa: ,,Otwórzcie serca na miłosierdzie!", a także o pięcioletnim planie, opracowanym w oparciu o Dokument Końcowy IV Zgromadzenia Generalnego (Salamanka, 2015). Continue Reading

IV Zgromadzenie Generalne zakończone!

IV Zgromadzenie Generalne JMV w Salamance zaowocowało wyłonieniem nowego Przewodniczącego i Rady Międzynarodowej. Delegaci z różnych krajów przez kilka dni obradowali i modlili się, by w końcu dokonać zgodnego z wolą Bożą wyboru.  Przewodniczącym Międzynarodowym JMV został Yancarlos de Jesús Carrasco de los Santos z Dominikany   Nowy Przewodniczący w środku 🙂 Skład Continue Reading