Kim jesteśmy?

Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM)
(fr. Jeunesse Mariale Vincentienne – JMV; ang. Vincentian Marian Youth)
to międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające młodzież i dzieci przy domach Sióstr Miłosierdzia i parafiach. Założone zostało na wyraźnie życzenie Najświętszej Maryi Panny, które usłyszała Siostra Miłosierdzia św. Katarzyna Labouré 18 lipca 1830 roku podczas objawień w Paryżu.

Stowarzyszenie jest: kościelne, świeckie, maryjne i wincentyńskie.

  • Kościelne, ponieważ jego członkowie angażują się w sposób czynny i odpowiedzialny w życie i pracę Kościoła lokalnego – diecezji i parafii, wiele grup oprócz spotkań formacyjnych organizuje się w formie scholi, ubogacając liturgię parafialną. Dzieci i młodzież Maryjna w parafiach słynie również z wystawiania małych sztuk tematycznie powiązanych czy to z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą czy rocznicami objawień św. Katarzynie Laboure (27 listopada), uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) oraz innymi;
  • Maryjne – jego członkowie odkrywają w Ewangelii Maryję jako wzór wszystkich wierzących, odnajdują w niej inspirację i pomoc w kroczeniu drogą wiary i miłości czynnej;
  • Świeckie – jest tworzone przez dzieci i młodzież, jest też zarejestrowane w ramach Stowarzyszeń Międzynarodowego Laikatu Wiernych i kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  • Wincentyńskie – należy do Rodziny Wincentyńskiej, jego cechą charakterystyczną jest ewangelizacja i służba ubogim; członkowie stowarzyszenia są zawsze gotowi pełnić swoją misję apostolską pośród młodzieży i wśród najuboższych.

Zachęcamy do lektury na temat Rodziny Wincentyńskiej (patrz: linki po prawej).

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Wychowanie w wierze i modlitwie,
  • Pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Maryi,
  • Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym.

Aby temu sprostać dzieci i młodzież starają się coraz lepiej przeżywać Eucharystię, pogłębiać znajomość Pisma Świętego, poznawać tajemnice Maryi i Ją naśladować, nosić i rozpowszechniać Cudowny Medalik, poznawać historię objawień maryjnych i symbolikę Medalika, pomagać ludziom biednym i potrzebującym. 

 

JMV