Boże Ciało w Łomży, 31.05.2018r.

Pielgrzymka grupy WMM z Łomży do Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, 05.05.2018r.

Kurso-rekolekcje "Przychodźcie do stopni tego ołtarza", 13-15.04.18r.

Kurso-rekolekcje, 09-11.02.18r. 

Ferie w Zakopanem, styczeń 2018 

Kursorekolekcje w Warszawie, 20-22. 10.17r. 

Przyjęcie Medali, WMM Łomża, 23.10.17r.

Półkolonie w Łomży, lipiec 2017r.

Jubileusz Charyzmatu Wincentyńskiego- Zjazd prowincjalny, 17.06.17r.

Ferie zimowe, WMM Kurozwęki, 7-9. 02.17r.

Świąteczne kolędowanie, WMM Obryte; styczeń 2017 r. 

Obryte

Rekolekcje na Tamce, 2-4.12.16r. 

tamka

Rekolekcje Tamka- Łuków, sierpień 2016 

łuków 2016

Zjazd WMM w Kielcach, 2016 r.  

kielce zjazd

 Rekolekcje w Ignacowie, 4-7.02.16 r. 

ignaców

Przedstawienie w Łomży, 22.11.15r.

łomża

 Grudniowe rekolekcje, 4-6.12.15 r. 

grudniowe reko

 Październikowe rekolekcje 2015 

paźdz reko

Łbiska, sierpień 2015 

łbiska

Spotkanie opłatkowe w Kielcach, 2014 r. 

opłatek kielce

Listopadowe kursorekolekcje na Tamce, 2013 r. 

listopadowe reko

Laboratorium wincentyńskie, październik 2013 r. 

lab

Wakacje w Beskidzie Sądeckim, lipiec 2013 r. 

beskid

Festiwal Młodych, 2013 r. 

Festiwal młodych 2013

Przyjęcie Medali w Łomży, 2013 r. 

medale łomża

Kursorekolekcje na Tamce, luty 2013r. 

tamka 2013

Tamka – rekolekcje kwietniowe dla członków i sympatyków JMV

gniezno

Zjazd prowincjalny w Obrytem, kwiecień 2013 r. 

obryte

Rekolekcje dla dzieci w Ignacowie

ignaców reko

Kursorekolekcje na Tamce, luty 2012 r. 

tamka 2012

Wincentyński Dzień z Aniołami, październik 2012r. 

dzień z aniołami

Kiermasz ciast w Lublinie, 2012 r. 

ciasta

Jubileusz 300-lecia Prowincji Polskiej Sióstr Miłosierdzia, 15-17.06.2012r. 

jubileusz

Rekolekcje w ciszy w Łukowie, 2012 r.

łuków6

TAMKA – kursorekolekcje październikowe 2011 

tamka20

Tamka – rekolekcje grudniowe 2011

tamka8

Warszawa – Dzień Wdzięczności, 5.06.2011 r. 

WawaWilanów05.06.2011259

Tamka – rekolekcje na zakończenie roku 2011

tamka z

Tamka – kursorekolekcje wakacyjne 2011

tamka r

KPICASA_GALLERY(GrudnioweRekolekcje2015, PrzedstawienieWOmzy, PazdziernikoweKursorekolekcje2015, BiskaSierpien2015, SpotkanieOpAtkoweWKielcach, ListopadoweKursorekolekcjeNaTamce, LaboratoriumWincentynskie, WakacjeWBeskidzieSadeckim, FestiwalMOdych2013, PrzyjecieMedaliWOmzy, UroczystoscBozegoCiaAWPrzasnyszu, ZjazdProwincjalnyWObrytem, WMMKielceAktualnosci, TamkaKursorekolekcjeLutowe2013, IgnacowRekolekcjeDlaDzieci, WMMObryteWszystkichSwietych201202, WMMKielceRajdSwietokrzyski2012, WARSZAWAWincentynskiDzienZAnioAmi2012, CzuwanieAMNaJasnejGorze, LublinKiermaszCiast2012, Jubileusz300LeciaProwincjiPolskiejSiostrMiOsierdzia, RekolekcjeWCiszyWUkowie, KursorekolekcjeNaTamceLuty2012, WMMKielceFerieZimowe2012, TamkaRekolekcjeGrudniowe2011, TAMKAKursorekolekcjePazdziernikowe2011, TamkaKursorekolekcjeWakacyjne2011, TamkaRekolekcjeNaZakonczenieRoku2011, WarszawaDzienWdziecznosci, TamkaRekolekcjeKwietnioweDlaCzOnkowISympatykowJMV, CzestochowaKurorekolekcjeLuty2011)