akt oddania

składa każdy członek w momecie przyjęcia do Stowarzyszenia

 


 

Akt Poświęcenia się Matce Bożej (konsekracji)
składa członek WMM, przyjmując Medal na niebieskiej wstążce

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE ODKRYWAĆ!

Razem z Nią, Matką Kościoła,

pragnę wnieść swoją młodość 

we wspólnotę oddaną służbie

i zaangażować się wielkodusznie w dzieło ewangelizacji

 

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE NAŚLADOWAĆ!

Razem z Nią, Uprzywilejowaną Córką Boga Ojca,

pragnę stawać się jak Ty, ewangelizatorem ubogich,

w wierności konsekracji chrzcielnej

stając się budowniczym Życia, Miłości i Pokoju!

 

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę CIEBIE KOCHAĆ!

Razem z Nią, Dziewicą trwającą na modlitwie, napełnioną Duchem Świętym,

pragnę uczynić swoje życie drogą Modlitwy i Służby,

w prostocie i w pokorze,

starając się żyć duchowością Magnificat. 

 

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę OFIAROWAĆ SIEBIE!

Razem z Nią,  pierwszą Uczennicą,

pragnę otworzyć swoje serce i umysł na potrzeby misji,

abym dary od Ciebie otrzymane umiał przekazać młodym całego świata,

bym stał przedłużeniem Twoich dłoni w posłudze bliźnim.  

 

O Maryjo bez grzechu poczęta,

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!