Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Krajowy Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

członkowie świeccy wybierani przez Zgromadzenie Krajowe:
Przewodniczący Krajowy, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik;

członkowie nominowani przez Dyrektora Generalnego JMV:
Dyrektor Krajowy (kapłan Zgromadzenia Misji) i Radna Krajowa (Siostra Miłosierdzia);

oraz w wymiarze prowincjalnym członkowie mianowani:
Siostry Koordynatorki Prowincjalne i świeccy Doradcy Prowincjalni.

Obecny skład Zarządu tworzą:

Marlena Wyskok​
Przewodniczący
Kontakt: marlena_w7@wp.pl

Ksiądz Maciej Musielak CM
Dyrektor Krajowy
Kontakt: mkmusielak@gmail.com

Siostra Anna Głyżewska
Radna Krajowa
Kontakt: mmaryjna@wp.pl

Ewelina Siejak
Wiceprzewodnicząca
Kontakt: esiejak@gmail.com

Iwona Nowak
Sekretarz
Kontakt: inowak99@gmail.com

Beata Gąsiorowska
Skarbnik
Kontakt: beata.gasiorowska@op.pl

Prowincja chełmińsko-poznańska:

Siostra Jolanta Brandyk
Koordynatorka Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
Kontakt: sjolantabrandyk@wp.pl

Joanna Siejak
Doradca Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
Kontakt: j.siejak25@gmail.com

Prowincja krakowska:

Siostra Jolanta Janiszewska 
Koordynatorka Prowincji Krakowskiej
Kontakt: mjolaj@wp.pl

Wiktoria Śliwa 
Doradca Prowincji Krakowskiej
Kontakt: wikisliwa@interia.pl

Prowincja warszawska:

Siostra Elżbieta Piętka 
Koordynatorka Prowincji Warszawskiej
Kontakt: e.pietka3@gmail.com

Joanna Kielmas 
Doradca Prowincji Warszawskiej
Kontakt: joannakielmas@wp.pl