st_catherine-12

"Dla wszystkich, którzy nosić będą medalik z ufnością, łaski będą obfite"