Zjazd w Częstochowie 2014
Spotkanie w Częstochowie dla młodzieży, Animatorów i Opiekunów odbyło się w dn, 24-26 października. W tym roku hasłem były słowa: „Przemierzaj drogę z nami, by wzrastać w wierze”. W programie przewidziano czas na wspólną modlitwę, formację (konferencja, warsztaty z Pismem Św., warsztaty z komunikacji), zabawę (koncert "Lazarystów"!) oraz wspólne odwiedziny pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.


Page:   1 2 3 4