Vincentiana 2013
XXIX Przegląd Piosenki Religijnej VINCENTIANA odbył się w dn. 1-3 maja w Piekarach oraz na Stradomiu w Krakowie. Hasłem były słowa z Ewangelii św. Marka: „Effatha – Otwórz się!”
 


Page:   1 2