Spotkanie studentów – Kraków 2013
Podczas Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kaplicy szarytek naszą uwagę zwróciła grupa starszych pań, dumnie ubranych w niebieskie wstążki, a na nich… Cudowne Medale! Okazało się, że spotkaliśmy grupę pań, należących od młodości do naszego Stowarzyszenia, przez te wszystkie lata wiernych Niepokalanej… To było niespodziewane, ale bardzo miłe i wzruszające spotkanie!