III Zjazd Rad z Europy i Bliskiego Wschodu
W Neapolu (Włochy), w dn. 22-25 listopada 2012 odbyło się III Spotkanie Rad (zarządów) Stowarzyszenia pod hasłem “JMV – nasz wkład w dzieło Nowej Ewangelizacji”. Na spotkaniu obecni byli członkowie Stowarzyszenia z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Czech, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy, Albanii i Kosowa, oraz z Egiptu i Libanu. Do Neapolu niestety nie zdołali przybyć przedstawiciele Syrii i Białorusi.
W zjeździe uczestniczyła także delegacja z Polski: ks. Jacek Kuziel, s. Agnieszka Dutka, Maciej Opiłowski, Klaudia Biała.
 


Page:   1 2 3 4 5 6 7 8