Dzięki pracy Zarządu Stowarzyszenia (w latach 2011-2014) tekst statutu został zaktualizowany, a następnie zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia oraz Konferencję Episkopatu Polski.