akt oddania

składa każdy członek w momecie przyjęcia do Stowarzyszenia

 


 

Akt Poświęcenia się Matce Bożej (konsekracji)
składa członek WMM, przyjmując Medal na niebieskiej wstążce

Panie Jezu, idąc za przykładem Maryi, chcę cię odkrywać! Z Nią, Matką Kościoła,
i w sercu służącej wspólnoty chcę być Twoją obecnością, poświęcając się
całkowicie ewangelizacji.

Panie Jezu, idąc za przykładem Maryi, chcę podążać za Tobą! Z Maryją,
uprzywilejowaną córką Boga Ojca, w pełni wiary w moją konsekrację chrzcielną,
chcę być jak Ty ewangelizatorem ubogich przez budowanie Życia, Miłości i Pokoju!

Panie Jezu, jak Maryja, chcę Cię kochać! Razem z Nią, rozmodloną Dziewicą,
pełną Ducha Świętego, chcę uczynić moje życie drogą Modlitwy i Służby,
w prostocie i pokorze przyjmując duchowość Magnificat.

Panie Jezu, jak Maryja, chcę się Tobie ofiarować! Z nią, pierwszym uczniem,
chcę otworzyć moje serce i umysł na misję, tak, aby dary, które mi dałeś,
mogły także dotrzeć do młodzieży świata, stając się Twoimi rękoma dla innych.
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.