Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Krajowy Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

członkowie świeccy wybierani przez Zgromadzenie Krajowe:
Przewodniczący Krajowy, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik;

członkowie nominowani przez Dyrektora Generalnego JMV:
Dyrektor Krajowy (kapłan Zgromadzenia Misji) i Radna Krajowa (Siostra Miłosierdzia);

oraz w wymiarze prowincjalnym członkowie mianowani:
Siostry Koordynatorki Prowincjalne i świeccy Doradcy Prowincjalni.

Zjazd Krajowy WMM 2015 Zarząd 008

 

Obecny skład Zarządu tworzą:

Bartosz Wyrzykiewicz
Przewodniczący
Kontakt: bar.wy_wicz@wp.eu

Ksiądz Maciej Musielak CM
Dyrektor Krajowy
Kontakt: mkmusielak@gmail.com

Siostra Anna Głyżewska
Radna Krajowa
Kontakt: mmaryjna@wp.pl

Maria Chrapek
Wiceprzewodnicząca
Kontakt: chrupka97@gmail.com

Beata Gąsiorowska
Skarbnik
Kontakt: beata.gasiorowska@op.pl

Ewelina Siejak
Sekretarz
Kontakt: esiejak@gmail.com

 

Prowincja chełmińsko-poznańska:

Siostra Jolanta Brandyk
Koordynatorka Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
Kontakt: sjolantabrandyk@wp.pl

Joanna Siejak
Doradca Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
Kontakt: j.siejak25@gmail.com 

 

Prowincja krakowska:

Siostra Jolanta Marek
Koordynatorka Prowincji Krakowskiej
Kontakt: yolka.speranza@gmail.com

Paulina Grzesik
Doradca Prowincji Krakowskiej
Kontakt: paola1517@o2.pl

 

Prowincja warszawska:

Siostra Elżbieta Piętka 
Koordynatorka Prowincji Warszawskiej
Kontakt: e.pietka3@gmail.com

Olga Grodzka
Doradca Prowincji Warszawskiej
Kontakt: grooodzka@gmail.com