Nowy Ojciec Generał

  5 lipca, Konwent Generalny Zgromadzenia Misji wybrał nowego przełożonego- ks. Tomaža Mavrič. Ojciec Tomaž został jednocześnie Dyrektorem JMV. Życzymy wielu łask i Bożego błogosławieństwa!  Zobacz: Instalacja nowego Przełożonego Jednocześnie dziękujemy ustępującemu o. G. Gay za wszystkie lata pracy i pamiętajmy w modlitwie!