Św. Ludwiko, módl się za nami!

sw ludwika_001

[Uroczystość św. Ludwiki de Marilac, 9 maja]

"Niech w moim sercu zawsze będzie pragnienie świętego ubóstwa, abym uwolniona od wszystkiego, naśladowała Jezusa Chrystusa; z całą pokorą i słodyczą służyła bliźniemu."

Otwórzmy nasze serca na miłosierdzie!

Yancarlos Carrasco, wybrany w lipcu 2015 r. przewodniczący międzynarodowy JMV (WMM), po raz pierwszy skierował coroczny list do Przewodniczących, Doradców i członków Rad Krajowych. Przeczytamy w nim o motto roku, którym są słowa: ,,Otwórzcie serca na miłosierdzie!", a także o pięcioletnim planie, opracowanym w oparciu o Dokument Końcowy IV Zgromadzenia Generalnego (Salamanka, 2015).

Pełny tekst listu i plan pięcioletni dostępny jest na stronie Sekretariatu Międzynarodowego:

JMVmercy